DMCA

Lưu ý quan trọng dành cho nhà phát triển và nhà xuất bản

APKPosts? không cung cấp bất kỳ trò chơi và ứng dụng đã sửa đổi nào. Tất cả Ứng dụng và Trò chơi có sẵn trên trang web của chúng tôi (https://apkposts.com) đều được lấy từ Cửa hàng Play theo Đạo luật sử dụng hợp pháp bản quyền của Hoa Kỳ (Tital 17, US. Code). Chúng tôi sử dụng thuật ngữ 'APK MOD' chỉ dành cho mục đích quảng cáo, không có nghĩa là được sửa đổi hoặc cao cấp bằng bất kỳ phương tiện nào.

APKPOSTS.COM ? Chính sách DMCA

Tất cả nội dung trên APKPOSTS.COM được gửi qua email hoặc có sẵn ở nhiều nơi khác nhau trên internet và được cho là thuộc Miền công cộng. Nội dung bao gồm Ảnh đã đăng được cho là được đăng thuộc quyền của chúng tôi theo Đạo luật sử dụng hợp pháp bản quyền của Hoa Kỳ (Tital 17, US. Code)

APKPOSTS.COM tuân thủ 17 USC § 512 và Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (?DMCA?). Chính sách của chúng tôi là phản hồi mọi thông báo vi phạm và thực hiện các hành động thích hợp theo Đạo luật bản quyền kỹ thuật số thiên niên kỷ (?DMCA?) và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Nếu tài liệu có bản quyền của bạn đã được đăng trên APKPOSTS.COM hoặc nếu các liên kết đến tài liệu có bản quyền của bạn được trả lại thông qua công cụ tìm kiếm của chúng tôi và bạn muốn xóa tài liệu này, bạn phải cung cấp thông báo bằng văn bản nêu chi tiết thông tin được liệt kê trong phần sau. Xin lưu ý rằng bạn sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại (bao gồm cả chi phí và phí luật sư?) nếu bạn trình bày sai thông tin được liệt kê trên trang web của chúng tôi và vi phạm bản quyền của bạn. Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên liên hệ với luật sư để được hỗ trợ pháp lý về vấn đề này.

Các yếu tố sau phải được bao gồm trong khiếu nại vi phạm bản quyền của bạn:

  • Cung cấp bằng chứng về người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
  • Cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ để chúng tôi có thể liên hệ với bạn. Bạn cũng phải bao gồm địa chỉ email hợp lệ.
  • Bạn phải xác định đầy đủ chi tiết tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm và bao gồm ít nhất một cụm từ tìm kiếm mà theo đó tài liệu xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của APKPOSTS.COM.
  • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, đại lý của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
  • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và chịu hình phạt nếu khai man rằng bên khiếu nại được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.
  • Phải được ký bởi người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là bị vi phạm.

Gửi thông báo vi phạm tại apkposts@gmail.com

Vui lòng đợi 1-3 ngày làm việc để nhận được phản hồi qua email. Lưu ý rằng việc gửi email khiếu nại của bạn tới các bên khác chẳng hạn như Nhà cung cấp dịch vụ Internet của chúng tôi sẽ không giải quyết nhanh yêu cầu của bạn và có thể dẫn đến phản hồi chậm do khiếu nại không được gửi đúng cách.